Rasyonel Teknoloji Koleji

DEVLET DESTEKLİ PROJE OKULU

Sanayii alanında eğitimli ve kalifiye elemana ihtiyaç
duyulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı da bu hayati
ihtiyaca yönelik olarak mesleki ve teknik eğitim veren
ortaöğretim kurumlarına teşvik vermekte ve eğitim desteği
sağlamaktadır. Öğrencilerimiz-velilerimiz 4 yıl boyunca eğitim
öğretim ücreti ödememekte bu ücret devlet tarafından
karşılanmaktadır. Kolej standartlarında eğitim alan
öğrencilerimiz gelişmiş laboratuvar imkanlarıyla teknolojik
gelişmeleri takip ederek kendilerini yetiştirmektedir.